29 Mar

Bülbüller Sazda Güller Niyâzda Söyle Namâzda Elhamdülillah

Bülbüller Sazda Güller Niyâzda Söyle Namâzda Elhamdülillah

Koşuşur herkes
Duyulur bir ses
Der ki her nefes
Elhamdülillah

Dilimde Kur’ân
Virdim her zamân
Tesbîhim her ân
Elhamdülillah

Kalbimde îmân
Gönlümde sultân
Elimde fermân
Elhamdülillah

Ellerim kârda
Gönlüm hep yârda
Bollukda darda
Elhamdülillah

Oldum Halvetî
Buldum devleti
Geçtim zulmeti
Elhamdülillah

Oldum Cerrâhî
Buldum Hak râhı
Feyz-i İlâhî
Elhamdülillah

Rahmete irdim
Dîdârı gördüm
Lezzeti duydum
Elhamdülillah

Cerrâhî’ye gel
Versin sana el
Hak yol budur bil
Elhamdülillah

Dergâha vardım
Yüzümü sürdüm
Cemâlin gördüm
Elhamdülillah

Dervîşler durmuş
Sâfâyı sürmüş
Dîdârı görmüş
Elhamdülillah

Haddimi bildim
Yolumu buldum
Pîrimi gördüm
Elhamdülillah

Âşık devrânda
Gönlü sultânda
Söyle her ânda
Elhamdülillah

Dergâh açıldı
Nurlar saçıldı
Hulle biçildi
Elhamdülillah

Yatma seherde
Uğrarsın derde
Söyle her yerde
Elhamdülillah

Aşkî zikreyler
Mevti fikreyler
Hakîkat söyler
Elhamdülillah

Etiketler:

Konu Yazari