Allah dostlarından Kalbi eriten Sözler

Ne de güzel özetlemiş hayatın anlamını..Kendini görmediğin her yerde Allah’ı görebilirsin.“ Şems-i Tebriz-i..
“Allah’ım! Helalinden vererek, beni haramına muhtaç etme ve ihsanınla beni başkalarından müstağni kıl.”Tirmizi,
İnsanın ahlakı üç yerde ortaya çıkar.Hastalıkta,Yolculukta,Oruçta |İmâm-ı Gazali|
“Allah’ım! Bize azık olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et…” Abdulkadir Geylanî k.s
Kişi,kalbini tırmalayan, kendisini huzursuz eden şeyleri terk etmedikçe takvâ makamına ulaşamaz.|Buhari,İman,1|
Gölgende dinlenen insanlarla değil, gönlünde dinlediğin insanlarla yola çık.. Şems-î Tebrizi
Hâyâ Eden Saklanır. Saklanan Kişi ise Sakınır.. Sakınan Kişi de Allah Tarafından Korunur . |Hz Ömer|
Kişinin namazdaki üşengeçliği,imanının zayıflığından dolayıdır. Hz. Ali
Ulaşamayacağını bile bile neden o’nu arıyorsun Derler. Bende derim ki; ölecegimi bile bile neden yaşıyorsam,o yüzden. Mevlânâ

Read More

Muhteşem Sözler

 

Dininizin elden gitmesi (zehab-ı diniküm) dört şeyle olur :

Birincisi , bildiklerinizle amel etmemeniz ;
ikincisi , hakkında bilmediğiniz şeylerle amel etmeniz ;
üçüncüsü, bilmediğiniz şeyleri öğrenmemeniz ve cahil kalmanız ;
dördüncüsü ise , insanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine mani olmanızdır.

Feth – Abdulkadir el-Geylani (r.a.)

” Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah da sizi değiştirmez”
(Ra’d -11)

Yine ” Siz bıkmadıkça Allah bıkmaz ” der Resulullah ( S.A.V ) Efendimiz.

Read More

Sevgi Sırrı

 Sevgi, insanın en ince ve hassas vicdan hislerinin meydana getirdiği, merhamet ve şefkat duygularının bir eseridir. Vicdan hükmü kalpteki iyi ve kötü bütün varlığı yakarak silip atmış ve orasını ayna gibi tertemiz bir hale getirmiş olduğundan, Cenab-ı Hak o kalbe, tecelli tahtını kurmuştur. Böylece bütün benliği Hak sevgisi kaplamış ve o kimse artık, sevgiden ibaret olmuştur. Artık o her şeyi, her şey de onu sever olmuştur.

Bu nedenle o kimse, Cenab-ı Hakk’ın dostluk, intibak ve esenlik sıfatları ile sıfatlanıp, haslar (seçkinler) zümresine  girmiştir. Artık o insanın her iki dünyada da yeri cennet, makamı ise, sefa ve dostluktur.

İslamiyet, sekiz esasa dayalıdır. Bunlara “sekiz cennet kapısı” denir. Ayrıca divanlarda, “sekiz uçmak” diye de anılır:

  1. Merhamet ve şefkat, 2. Doğruluk, 3. Sadakat, 4. Cömertlik, 5. Sabretmek, 6. Sır tutmak, 7. Fakirliğini ve acizliğini bilmek, 8. Rabbine şükretmek.

İşte bunlar olmadan, her iki dünyada da huzur, mutluluk ve cennet olmaz.

Bu güzel huylarla huylanan ve benliğine maleden bir insan, gereği gibi bir müslüman ve Resulüne layık bir insan demektir. Çünkü bu güzel huy ve ahlâklar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem’e ait güzel huy ve sıfatlardır. Ve keza ondan da ailesine, evladına ve ashabına tecelli ederek, İslamiyet’in temel unsuru haline gelmiştir. Kur’an, böyle beyan ve ilan etmektedir.

Bunun için de İslamiyet, kelime-i şehadet’le camide cennet aramaktan ibaret değildir. Bunlardan biri eksik olursa insan, gerçek müslüman sayılmaz. Çünkü Allah’ın vahyindeki sırların sağlamlığı, bunlarla ayakta durur. Bunun için de hayatın devamı, huzur ve mutluluğu, bu esaslara bağlıdır. İnsan, yaşamında daima iyiye, güzele ve doğruya dayalı olmalıdır. Ölümsüzlük ve ebedilik, bu gerçeklerle mümkündür.

İşte bu yüzdendir ki, yukarıdaki esaslar, insanlığın ve Hak yolcularının elinde daima bir ışık ve bir meşale olmuştur. İnsan nasıl ki karanlıkta önünü göremez ve yol alamazsa, aynı şekilde Yaratan’ına da varamaz. Cenab-ı Hak, “Işık olun, Bana gelin, sırrıma erin” diye bizlere hitabediyor ve bizleri diliyor. İşte bu hitabın anlamını o yüce Peygamber, Mirac yaparak bizlere anlatmak istemiştir. Şu halde bu hakikat ışıkları olmadan bu cehaletin karanlığında, Rabbimize nasıl yol bulup onun rızasına layık olacağız? Demek oluyor ki gerek şeriatta, gerek tarikatta ve gerekse hakikatta olsun, değerli olan bu güzel huy ve sıfatlardır.

Bu gerçeklere sahip olmayan Rabbine layık olamaz. Çünkü 100 Suhuf ve 4 Kitab’ın sırrı budur. İnsanlığa ve beşerî vicdanlara hayat kaynağı olan, neşe, huzur ve mutluluk bahşeden, bu sekiz esastır.

Dünyada ne kadar güzel huy ve ahlâk varsa, hepsi bunların içindedir. Bu nedenle bunlara, “sekiz cennet kapısı” denmiştir. Bunlara sahip olanlar, zaten bu alemdeyken cennet hayatı sürerler.

Yedi tamuya gelince: Bu cehennem kapılarını açan huylar da şunlardır:

  1. Gurur, 2. Hırs, 3. Kıskançlık, 4. Bölücülük, 5. Dedikodu, 6. Şehvet, 7. Öfke.

İşte dünyada ne kadar kötü huy ve ahlâk varsa, onlar da bunların içindedir. Onun için her kim iyiyi, güzeli ve gerçeği kabul etmezse, kişiliği ne olursa olsun ve ne kadar suret-i haktan görünürse görünsün, onun gönlünde bunlar yatıyor demektir. İsterse başı secdeden kalkmasın, hiç bir önemi yoktur. (Gerek insanlık ve gerekse İslamiyet, gerçeklere dayanmakla olur. Keyfine göre hareket edip benliğe kapılarak, riya, gösteriş ile İslamiyet olmaz. O takdirde yedi tamunun gurur ve isyan kapılarını, insan kendisine açmış olur.

Read More

Özlü Sözler

Mevla kalbi kırık eylesinde, kalp kıranlardan eylemesin.

Bir Müslümanın kişisel gelişim kitabı, Kur-ân’ı Kerim’dir.

Öyle bir insan ol ki; “Allah sana senin gibi birini versin” Dediklerinde rahatlıkla “amin” diyebilesin.

Öyle dertler vardır ki Tesellisi sadece imandadır..

Yakub’un yusuf’la, ibrahim’in ismail’le, Kabil’in habil’le sınandığı gibi. İnsan daima en sevdiği ile sınanır..

İyilikten başka bir şey Ömrü artırmaz.! Ve Duadan başka bir şey de kazayı önlemez.! “Hz.Muhammed ( s.a.v )”

Olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. “Hz.Mevlana”

 

Read More

Ahmaklık

Aklı olup da aklını kullanmayana veya kullanamayana ahmak denir. Ahmak, aklı az, görüşü kısa, basiretsiz, kötü huylu kimsedir. Kârını ve zararını iyi düşünemez. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayıran kuvvettir. Hikmetin lüzumundan az olmasına ahmaklık denir. Ahmak, hayrı, şerri birbirinden tam ayıramaz.

Âlimler buyuruyor ki:
Ahmakla arkadaşlıktan sakın. Çünkü, sana iyilik edeyim derken, zararı dokunur. (Hazret-i Ömer)

Dişi ile tırnak uçlarını ısırmak ahmaklık alametidir. (Hazret-i Ali)

Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür. (İmam-ı Cafer-i Sadık)

Dünyayı ele geçirmek için Ahireti [dinini] vermek ahmaklıktır. Yaratıkların en ahmağı nefstir. Çünkü her isteği kendi aleyhinedir. (İmam-ı Rabbani)

Kaza borcu varken, nafile kılmak ahmaklıktır. (Hazret-i Ebu Bekir, Seyyid Abdülkadir-i Geylani)

Ahmaklığın alameti, kendi aybını bırakıp, başkasının aybıyla uğraşmaktır. (Sırri-yi Sekati)

Ve ma cevab-ül ahmak-ı illes sükut=Ahmağa verilecek en güzel cevap ancak sükuttur. (İbni Hibbân)

Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. (Muhammed Masum Faruki)

Hatasında ısrar eden ahmaktır. (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

Hikmet ehli de buyuruyor ki:
Aklı olan karı koca, birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir.

Akıllı ile istişare galibiyet, ahmakla istişare mağlubiyettir.

Ahmağın kalbi ağzında, akıllının dili kalbindedir. Yani ahmak sır saklayamaz, akıllı sırrı ifşa etmez.

Ahmağın üç alameti vardır: Farzlarda tembellik, abesle iştigal ve yaratıklara eziyet etmek.

Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklaşır, aklı da azalır.

Aklımız sınırlıdır. Aklın eremediği şeyleri akıl ile anlamaya kalkışmak ahmaklık olur.
Ahmağa nasihat kâr etmez. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Akıllı, nefsine uymaz, ibadetlerini yapar, ahmak olan da nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder diye ümit eder.) [Tirmizi] Read More

İslamdan İnciler

Dünya insanı hevâ ve hevesine kaptırır , nefsin arzularına uydurur.Neticede Cehenneme götürür.”|Şems-i Tebrizi|

Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar.Çünkü yakında dünyadan alınacak , ahirete götürüleceksin.|Abdülkâdir Geylâni|

Beni kimsenin bilmesi önemli değil,Rabb’ im bilsin yeter .Kim ne derse desin bana Rabb’ im kulum desin yeter..|Hz.Ömer|

Öbür dünyada terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelendir..|İbrahim b. Edhem (rah.)|

Rabbim ayet ayet yaşat bu dünyayı, secde secde yürüyelim, dua dua kabul et bizi; ve Sana en yakın yerde al bizi yanına.

Benim ümmetimin dilleri sussa dahi haIIeri İsIâm’ı konuşur.  Hz. Muhammed (sav)

Cehennem nefse hoş gelen, Cennet ise nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır.  Hz. Muhammed (sav)

Unutmamalı! Güzel ahlak, güzel yüzden daha uzun ömürlüdür…

Eş dediğin; Ya arkana geçer namaza durur, ya da önüne geçer imamın olur..

 

Read More

Allahı Hatırlamak

Allah (cc) yüce kitabında biz mü’minleri devamlı kendisini hatırlamaya ve anmaya çağırıyor. Kim Allah (cc) tarafından anılmak istemez ki?
“Rabb’ini alçakgönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden, sabah akşam zikret ve sakın umursamaz kimselerden olma…”
(Araf: 7/205)
Yüce Rabbimizi (cc) anarsak O da bizi anacağını müjdeliyor. Böyle bir saadet olabilir mi? Dünyevi anlamda önemli insanların kendilerini yâdetmesi bazı insanları ne kadar çok sevindirir değil mi? Peki bizi yâd eden, hatırlayan, yüce meclislerde bizi şereflendiren Rabbimiz olursa, bu hâlin tabii ki tarifi mümkün değil. Bu yüzden gafillerden olmayıp sabah akşam yalvararak Rabb’imizi anmalı. Her sıkıntımızı, her derdimizi onun mualla makamına arz etmeliyiz.
Ne derdimiz varsa O’na yönelmeli, ne ihtiyacımız varsa O’ndan istemeliyiz. Allahü Tealayı çok zikredersek kurtuluşa ereceğiz. İki cihan saadetine ulaşabileceğiz. Allah’ı çok hatırlayan kimselerden olursak Allah (cc) bize büyük mükafatlar verecektir. “… Allah’ı anmak ve devamlı hatırda tutmak şüphesiz en büyük ibadettir…” (Ankebut: 29/45)
“Öyleyse siz, bütün zamanlarınızda Beni anın, Beni aklınızdan çıkarmayın ki Ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım…” (Bakara: 2/152)
“… Allah’ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilesiniz.” (Cuma: 62/10)
“Gerçek şu ki Allah’a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, inanan bütün erkekler ve kadınlar, kendini ibadet ve taata vermiş erkek ve kadınlar, niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkek ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar, gönülden huşu ile Allah’tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol edip her şeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffet ve namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah’ı durmaksızın çokça anan erkek ve kadınlar var ya, işte onlara Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (Ahzab: 33/35)
“Ey iman edenler, Allah’ı çokça anın ve gündeminizden hiç çıkarmayın ve sabah akşam O’nun şanını yüceltin. O Allah ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte. İşlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler…” (Ahzab: 33/41-43

Read More

700 Yıllık Öğütler

Osman Bey’e ünlü İslam Alimi, Şeyh Edeb-Ali’nin verdiği öğütler. Neredeyse 700 yıl önce söylenmiş ama hiç mi hiç eskimemiş. Tüm zamanlar için geçerli.
“Oğul insanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler.
Avun oğlum avun.
Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın, ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin…
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.
Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın.
Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir.
Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler ancak senin fazilet erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.
Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.
Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.
Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme.
Sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin itibar olmaz.
Üç kişiye acı:
* Cahiller arasındaki alime,
* Zenginken fakir düşene,
* Hatırlı iken itibarını kaybedene.
Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Haklı olduğunda mücadeleden korkma.
“Bilesin ki atın iyisine DORU,”
“Yiğidin iyisine DELİ derler.”

Read More

Hacı Bektaş Veliden Altın Sözler

HACI BEKTAŞ-I VELİ’DEN ALTIN SÖZLER
ARA,BUL

İNCİNSENDE,İNCİLTME.

KADINLARI OKUTUNUZ.

ELİNE,DİLİNE,BELİNE SAHİP OL.

HERNE ARARSAN,KENDİNDE ARA.

ARİFLER HEM ARIDIR,HEM ARITICI.

MARİFET EHLİNİN İLK MAKAMI EDEPTİR.

İNSANIN CEMALİ,SÖZÜNÜN GÜZELLİĞİDİR.

HİÇ BİR MİLLETİ VE İNSANI AYIPLAMAYINIZ.

NEFSİNE AĞIR GELENİ KİMSEYE TATBİK ETME.

İLİMDEN GİDİLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR.

DÜŞÜNCE KARANLIĞINA IŞIK TUTANLARA NE MUTLU.

NEBİLER,VELİLER İNSANLIĞA ALLAHIN HEDİYESİDİR.

HARARET NARDADIR, SACDA DEĞİLDİR
KERAMET HIRKADA,TAÇDA DEĞİLDİR
HER NE ARAR İSEN KENDİNDE ARA
KUDÜS’DE,MEKKEDE,HAC’DA DEĞİLDİR….

Read More

Güzel Sözler Adabı

GÜZEL SÖZLER ADABI
Söz söylerken güzel söylemek, kabalık yapmamak, karşısındakilerin halini gözetmek, dokunacak
sözlerden ve tasavvurlardan sakınmak Müslüman’ın vazifesidir.
Kur’an-ı Kerim yedi çeşit insanın peşinden gitmeyi ve onları dinlemeyi yasak etmiştir.
1- Doğruya ve yalana çok yemin eden.
2- Fikir ve düşüncesi düşük olan.
3- Şuna buna söven, la’net eden, daima kusur ve ayıp araştıran.
4- Bir yerde konuşulan şeyleri başkalarına taşıyan.
5- Cimri ve son derece sıkı olan ve insanları iyilikten çeviren.
6- Hakkı tanımayan ve mütecaviz olan.
7- Günaha dadanan, şerefsiz ve soysuz olan.

Read More