Canım kurban olsun senin yoluna

Canım kurban olsun senin yoluna

Canım, kurban olsun senin yoluna
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Gel şefaat eyle kemter kuluna
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette olur zevk-u safası
Onsekizbin âlemin Mustafası
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyleyen
Kürsinin üstünde cevlan eyleyen
Miracda, ümmetin Haktan dileyen
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yunus neyler iki cihanı sensiz
Sen hak Peygambersin şeksiz şüphesiz
Sana uymayanlar, gider imansız
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yunus Emre

Read More

Unutma

UNUTMA

 

 

 

Yaptığın iyiliği unut, gördüğün kötülüğü unut

Ama hesap gününü unutma.

 

Gez, dolaş, çok yaşa

Ama ölümü unutma.

 

Sev, sevil, yardımcı ol

Ama muhtaç olduğunu unutma.

 

Dünyayı gör, tanı kâm al

Ama ahireti unutma.

 

Kapı kapı dolaşıp yardım dile

Ama Allah kapısını unutma.

 

Ana, baba, eş ve evladı sev

Ama Resulü Ekremi unutma.

 

Sevinip üzülüp ah ve oh de

Ama Allah demeyi unutma.

 

Her eline geçen için Allaha şükret

Ama ana babayı da unutma.

 

Tartı, ölçü ve hüküm sahibi ol

Ama mizanı unutma.

 

Her geçen günün aydın olsun

Ama mezarı unutma.

 

Alimler sohbetinde bulunup ilim kap

Ama edebi unutma.

 

Bol kazanç peşinde koş, durmadan çalış

Ama fakirin hakkı zekâtı unutma.

 

Gayeye ulaşmak için her köprüden geç

Ama sıratı unutma.

 

Allaha kulluk için her çareye başvur

Hem de namazı unutma.

Read More

Hak Ya Rab

Canı gönülden seversen
Yalvar kul Allah’a yalvar

Maksuda ermek istersen
Yalvar kul Allah’a yalvar

Hak Yarab yalvar
Kul Allah’a yalvar

Geceler uykudan uyan
Gizli sırlar olsun ayan

Mahrum olmaz Allah diyen
Yalvar kul Allah’a yalvar

Hak Yarab yalvar
Kul Allah’a yalvar

Tanı gafil kendini tanı
Niçin yarattı Hak seni

Azrail’e tatlı canı
Verdiğin gün inanırsın

Hak Yarab yalvar
Kul Allah’a yalvar.

Read More

Bülbüller Sazda Güller Niyâzda Söyle Namâzda Elhamdülillah

Bülbüller Sazda Güller Niyâzda Söyle Namâzda Elhamdülillah

Koşuşur herkes
Duyulur bir ses
Der ki her nefes
Elhamdülillah

Dilimde Kur’ân
Virdim her zamân
Tesbîhim her ân
Elhamdülillah

Kalbimde îmân
Gönlümde sultân
Elimde fermân
Elhamdülillah

Ellerim kârda
Gönlüm hep yârda
Bollukda darda
Elhamdülillah

Oldum Halvetî
Buldum devleti
Geçtim zulmeti
Elhamdülillah

Oldum Cerrâhî
Buldum Hak râhı
Feyz-i İlâhî
Elhamdülillah

Rahmete irdim
Dîdârı gördüm
Lezzeti duydum
Elhamdülillah

Cerrâhî’ye gel
Versin sana el
Hak yol budur bil
Elhamdülillah

Dergâha vardım
Yüzümü sürdüm
Cemâlin gördüm
Elhamdülillah

Dervîşler durmuş
Sâfâyı sürmüş
Dîdârı görmüş
Elhamdülillah

Haddimi bildim
Yolumu buldum
Pîrimi gördüm
Elhamdülillah

Âşık devrânda
Gönlü sultânda
Söyle her ânda
Elhamdülillah

Dergâh açıldı
Nurlar saçıldı
Hulle biçildi
Elhamdülillah

Yatma seherde
Uğrarsın derde
Söyle her yerde
Elhamdülillah

Aşkî zikreyler
Mevti fikreyler
Hakîkat söyler
Elhamdülillah

Read More

Mualla Gavsi Sübhani

Mualla gavsi sübhani
Mukaddes kutbi rabbani
Emin-i sırrı yezdani
Abdülkadir-i geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

Zehi simai nurani
Zehi ferhunde pişani
Kemal-i hüsnü insani
Abdülkadir-i geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

Cihan sohbet bevet bari
Mukaddes kutbi rabbani
Kerameş feyzi rahmani
Abdülkadir-i geylani

Medet ya şeyh-i Geylani
Kerem ya kutbi rabbani
Ki mahrumen me gerdani
Tu muhyiddin-i geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

 

Read More

Bi Mekanım Bu Cihanda

 

Bî-mekânım bu cihanda,
Menzil-ü durağım anda.
Sultanım ki taht-u tacım,
Hulle vü Burağ’ın anda.

Hak la ilahe ilallah la ilahe illalah
hay Muhammed resulullah la ilahe illellah

Kim ne bile ne kuşam ben?
Şol ay yüze tutuşım ben.
ah Ezelîden sarhoşam ben,
İçmişim, ayığım anda.

Hak la ilahe ilallah la ilahe illalah
hay Muhammed resulullah la ilahe illellah

Ben bu mülke kıldım cevlân,
Yedi kere urdum seyrân.
ah Muhammed nurunu gördüm
Benim de mekânım anda.

Hak la ilahe ilallah la ilahe illalah
hay Muhammed resulullah la ilahe illellah

Yunus çün bu fikre daldı
Hep cihanı arda saldı
Ah vallahi hoş lezzet aldı
Tatmıştır damağım anda

Read More

Aşk Meydanında

Allah’ım Allah
Severim billah
Mabudum Allah
Aşk meydanında

Hz Ömer belinde kemer
Hu deyip döner
Aşk meydanında
Hz Ömer belinde kemer
Hu deyip döner
Aşk meydanında
Allah’ım Allah
Severim billah
Mabudum Allah
Aşk meydanında

Hz Bekir dilinde zikir
Hu deyip döner
Aşk meydanında
Hz Bekir dilinde zikir
Hu deyip döner
Aşk meydanında
Allah’ım Allah
Severim billah
Mabudum Allah
Aşk meydanında

Hz Osman dilinde kuran
Hu deyip döner
Aşk meydanında
Hz Osman dilinde kuran
Hu deyip döner
Aşk meydanında
Allah’ım Allah
Severim billah
Mabudum Allah
Aşk meydanında

Hz Ali şüphesiz veli
Hu deyip döner
Aşk meydanında
Hz Ali şüphesiz veli
Hu deyip döner
Aşk meydanında
Allah’ım Allah
Severim billah
Mabudum Allah
Aşk meydanında

Hz Musa linde asa
hu deyip döner
Aşk meydanında
Hz Musa linde asa
hu deyip döner
Aşk meydanında
Allah’ım Allah
Severim billah
Mabudum Allah
Aşk meydanında

Read More

Arafat Dağı

Arafat dağı da bir yüce dağdır
İnanın Peygamber ölmedi sağdır
Ravzasına vardım gülistan bağdır
Bir nazar almaya geldim Efendim
Seni ziyarete geldim Efendim

Sana gelirken beni görmüşler
Yolumun üstüne pusu kurmuşlar
Hain nefsim can evinden vurmuşlar
Vurdu can evimden Efendim
Seni ziyarete geldim Efendim

Sana gelirken kolum kırıldı
Çok ağladım gözüm yaşım sel oldu
Hain nefsim şeytan ile bir oldu
Bu nefsim elimden bıktım Efendim
Bir nazar almaya geldim Efendim

Ravzana vardımda cennet bahçesi
Oradadır nebilerin yücesi
Kıyamete ümmetlerin öncüsü
Seni ziyarete geldim Efendim
Bir nazar almaya geldim Efendim

Kaynak : http://www.forumdas.net/forum/konu/hasan-dursun-arafat-dagi-ilahi-sozleri.129616/#ixzz42JpNIHVM

Read More

Ey Rahmeti Bol Allah

Ey Allahım Ey Allah
Senden gayri yok ilah
Günahlarım afveyle
Ey rahmeti bol Allah

Ya Allah hu Allah
Ey rahmeti bol Allah

Kullar senin kulların
Günahı çok şunların
Rabbi sensin onların
Ey Rahmeti bol Allah

Ya Allah hu Allah
Ey rahmeti bol Allah

Ben müflisim ey Gani
Nedir derdin dermanı
Ver aşkı Muhammedi
Ey rahmeti bol Allah

Ya Allah hu Allah
Ey rahmeti bol Allah

Muhibbi’yi afveyle
Büyük günahlariyle
Aşkı nakşet gönlüne
Ey rahmeti bol Allah

Ya Allah hu Allah
Ey rahmeti bol Allah

Read More

El Açanlar Mahrum Kalmaz

El açanlar mahrum kalmaz

El açanlar mahrum kalmaz kerem eyle Kerim Allah!
Sığınanlar mahzun olmaz rahmeyle ey Rahim Allah!

Hâlim ayan günahkârım cürmü hata oldu kârım
Bağışlar elbet hünkârım affeyle ey Halim Allah!

Zâtındadır bütün kemal hüküm senin Ya Zel Celal!
Kıl tecelli göster cemal lutfeyle ey Hâkim Allah

Kum dayanmaz gazabına sabredemez azâbına
Dehâlet eyler bağına bahşeyle ey Âlim Allah!

Âşkî kulun boynun büker huzurunda yaşlar döker
Dergâhına gözün diker vasleyle ey Azîm Allah!

Read More