16 Şub

Hz.Ali ( r.a) Nasihatlar

Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü ve güzelliğidir. (Hz.Ali R.A.)
Af ihsanın en güzelidir. Hz.Ali(R.A)
Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. (Hz.Ali R.A.)
Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır.(Hz.Ali R.A.)
Akıl kalptedir, merhamet karaciğerdedir, esirgeyiş (şefkat) dalâktadır, nefes de akciğerdedir.(Hz.Ali R.A.) (R.A.)
akıllı olan kimse kendisini edeple süsler. (Hz.Ali R.A.)
Akıl sahipleriyle istişare eden, yine akıl nurlarıyla aydınlanır. (Hz.Ali R.A.)
Allah korkusuyla dökülen gözyaşı,gözlerin nûrudur. (Hz.Ali R.A.)
Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur.(Hz.Ali R.A.)
Allah’ın öyle kulları vardır ki; Allah onları kulların faydalarına hizmet etmek için nimetlerle nimetlendirmiştir. Onların ellerine nimetler (mal ve mülk) vermiştir. Onlar da o nimetleri kullara ihsân ederler. Fakat, ihsân etmediler mi de, o nimetleri onlardan alıp başkalarına verir.(Hz.Ali R.A.)
Âlim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür.(Hz.Ali R.A.)
Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. (Hz.Ali R.A.)
Allahtan korkmayan kuldan utanmaz. (Hz.Ali R.A.)
Allah dostları o kişilerdir ki İnsanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar, dünyanın içyüzünü görürler. Hz. Ali. (r.a)
Allah(c.c.) bütün işlerde yumuşaklığı sever. Kadının güzel bir şekilde kendisini kocasının hizmetine vermesi Allah yolunda cihad etmesi gibidir. Hz.Ali(r.a)
Amelin doğruluğunu niyetin düzgünlüğü ile orantılıdır.Hz. Ali (r.a)
Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır. (Hz.Ali R.A.)
Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.. (Hz.Ali R.A.)
Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.. (Hz.Ali R.A.)
Bayram, (Ramazan) orucunu, geceleri ettiği ibâdeti Allah’ın kabül ettiği kişiye bayramdır. Hangi gün Allah’a isyan edilmezse, o gündür bayram.(Hz.Ali R.A.)
Binkere Mazlum olmak; birkere zalim olmaktan iyidir. (Hz.Ali R.A.)
Bundan insanın dostuyla nasıl geçinmesi lâzım geleceği anlaşılır Hz.Ali(r.a)
Bahçe çiceklerin çokluğuyla zinnet bulduğu gibi, insanda fazilet ve ihsanla zinetlenir.. Hz.Ali(r.a)

Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz.(Hz.Ali R.A.)
Çok gülenin heybeti azalır.(Hz.Ali R.A.)
Çok yemekle, anlayış ve zeka bir arada bulunmaz. (Hz.Ali R.A.)
ÇOK KİMSELER, VARİSLERİ KAVGA ETSİNLER DİYE MAL TOPLARLAR.
Çok konuşmayınız herkesin gözünden düşersiniz. Hz.Ali(r.a)
Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma… (Hz.Ali R.A.)
Dostluğu öldüren en tehlikeli silah itimatsızlıktır..Hz. Ali(r.a)
Dilini sözlü saldırıdan koruyan bir kimsenin aklının ve kemalinin derecesini büyük insanlar tasdik eder. Hz.Ali(r.a)
Dünyayı ahiret mukabilinde satarsan kazanırsın..Hz.Ali(r.a)
DÜNYADA LEKESİZ BIR ALINDAN DAHA GÜZEL BİR ŞEY VAR MI?.
Dünyadakiler, uykuda yol alan kervan ehline benzerler.(Hz.Ali R.A.)
Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma… (Hz.Ali R.A.)
Eğri cetvelden, doğru çizgi çıkmaz.(Hz.Ali R.A.)
Eğrinin gölgesi de eğridir. (Hz.Ali R.A.)
Ey nefis! Eğer senin sözün gümüş ise sükûtun altındadır. Hz.Ali(r.a)
Elden gitmeden değerini anlayamayacağımız iki şey vardır; sağlık ve gençlik.(Hz.Ali R.A.)
Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.(Hz.Ali R.A.)
Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.
Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.. (Hz.Ali R.A.)
Gönül darlığı geçim sıkıntısından daha şiddetlidir. Hz.Ali(r.a)

Hiçbir işte gereğinden fazla acele etme; dikkatli olanlar kendilerini zor duruma düşmekten korurlar.(Hz.Ali R.A.)
Hac, her zayıfın savaşıdır.(Hz.Ali R.A.)
Her şeyin zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur.(Hz.Ali R.A.)
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Çünkü; hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.(Hz.Ali R.A.)
Haddini bilen kimse helak olmaz. (Hz.Ali R.A.)
Hiç kimse zalimlere mazlumlardan daha çok yardım edemez.
Her şeyin Hayırlısı yenisidir. Fakat Kardeşlerin hayırlıs, en eskisidir. Hz.Ali(r.a)
Her insanın aklı dostu cehaleti ise düşmanıdır.Hz.ali(r.a)
Hayrın anahtarı şerden kaçınmaktır. Hz.Ali(r.a)

İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.(Hz.Ali R.A.)

İnsanlara bir zaman gelip çatar ki; o zamanda Kur’ân’dan ancak eser ve yazı, İslâmdan da isim kalır. O gün, insanların mescitleri mâmurdur yapı bakımından; haraptır hidâyete mahâl olmak bakımından. O gün mescitlerde oturanlar, onları yapanlar, yeryüzünün en kötü kişileridir; fitne onlardan çıkar, suç ve hatâ onlara sığınır. Kim o fitneye girmemek isterse, sürüp götürürler; kim geri kalırsa yürütüp alırlar. Noksan sıfatlardan münezzeh olan AlIah buyurur ki: ‘Zâtıma and olsun ki; Ben o kavme öylesine bir fitne gönderirim ki, bilgi sâhibi bile şaşırır kalır ve o fitneye dalar.’ Biz Allah’ın bağışlamasını, gafletle ayağımızı kaydırmamasını dilemekteyiz. (Hz.Ali R.A.)

İnsanlar, dünyalarını düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi, Allah onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır.(Hz.Ali R.A.)
İnsanların solukları, ecellerine doğru attıkları adımlarıdır.(Hz.Ali R.A.)
İlim alçaktakileri yükseltir. Bilgisizlikse yüksektekileri alçaltır.(Hz.Ali R.A.)
İstediğin kimseye iyilik et, onun emiri olursun. Dilediğin kimseden iste onun esiri olursun. İstediğin kimseden müstağni kal, eşiti olursun.(Hz.Ali R.A.)
İlim servetten üstündür; çünkü serveti sen korursun, ilimse seni korur. (Hz.Ali R.A.)
İnsaf, şerefli kimselerin övülmüş özelliklerindendir. (Hz.Ali R.A.)
İnsanların aklının alacağı kadar, konuş.
İyi ve Güzel ahlâk sahibi olan bir Kimse, dostunun değil,Düşmanının Bilehatırını kırmak istemez. Vakit insanın sermayesidir. ve münbit bir toprak gibidir. Ne Kadar iyi işlenirse o kadar ürün beklenir..Akıllı Kimse, kendisini edeple süsler.Hz.Ali(r.a)
ilim, insanın saâdetini temin eder Hz. Ali
İlim Cenab-ı Hakk’ın kullarına en şerefli ihsanıdır. Hz.Ali
İmanı en fazla olan kimse Cenab-ı Hakk’a tevekkülü en çok olan kimsedir..Hz.Ali(r.a)
İnsanın nefsini bilmesi fazilettir. Gücü yettiği halde intikam almayan kimseasil bir yaradılışa sahiptir. Hz.Ali(r.a)

Kadrini bilen, haddini aşmayan, diline sahip olan, ömrünü boşa sarfetmeyen kimseye Allah Rahmet eylesin. (Hz.Ali R.A.)
Kimseden vefa görmesem de vefa göstermeye devam edeceğim.(Hz.Ali R.A.)
Kadının savaşıysa, kocasıyla iyi geçinmesidir.(Hz.Ali R.A.)
Kitapları değil, kitapların içindekileri kafanda topla.(Hz.Ali R.A.)
Kişinin haysiyeti dilinin altında gizlidir. Hz. Ali(r.a)
Kur’an tilavetiyle kalbine ruhani fayiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığıyla vahşet halini hissetmez. (Hz.Ali R.A.)
Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur. Hz. Ali (r.a.)
Kalbini öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Hz. Ali (ra) KİTAPLARI DEĞİL, KİTAPLARIN İÇİNDEKİLERİ KAFANDA TOPLA.
Kalb Gaflette bulunduğu sürece kulağın dinlemesi bir fayda sağlamaz. Hz.Ali(r.a)

musibetleri sana dokunduğunda, seni kurtarmak için, kendi işlerini bırakabilendir. (Hz.Ali R.A.)
Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir.(Hz.Ali R.A.)
Mü’minin Zaferi, haramlardan Kaçınması, Güzelliklere yapışmasıdır. Hz.Ali (R.a)
Nefsinizi,günahları tekettirmeya alıştırısanız tâât ve ibâdet lolaylaşır. Hz.Ali(r.a)
Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, Arkadaşların en iyisi de Allah’ı hatırlatandır..İslam’dan daha yüce bir şeref yoktur. Hz.Ali(r.a)
Namaz, her temiz kişinin Allah’a yaklaşmasıdır.(Hz.Ali R.A.)
Ömür güzel amellerle bereketlenir Hz.Ali(r.a)
Öfkeden sakınınız.Çünkü öfkenin başı cinnet sonu ise pişmanlıktır. (Hz.Ali R.A.)
Senin gerçek kardeşin, seninle beraber olan, sana faydalı olmak için kendini zarara sokan, zamanın
Sen kendini küçücük et-kemik sanırsın. Oysa sende alem-i ekber gizlidir. (Hz.Ali R.A.)
Sizi İslâm’a öylesine bir nisbetle mensup sayayım ki, benden önce kimse böyle bir nisbeti söylememiştir: İslam teslîm oluştur; teslîm oluş yakiyndir; yakiyn gerçeklemektir; gerçeklemek ikrardır; ikrar emre uymaktır; emre uymaksa o emirleri yerine getirmektir.(Hz.Ali R.A.)
Sakladığın sır; senin esirindir. Açığa vurursan, sen onun esiri olursun. (Hz.Ali R.A.)
Soylu olmayandan vefa olmaz. (Hz.Ali R.A.)
Sana ihtiyacını arz eden kimsenin ihtiyacını yerine getirmek vacip olur..Hz.Ali(r.a)
Şaşarım o kimseye ki, korktuğu yoksulluğa doğru koşup durur; arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyâda yoksullar gibi yaşar, âhiretteyse zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir.(Hz.Ali R.A.)
Şeref fazilet ve edebledir.Asıl ve Neseble değildir. Hz.Ali(r.a)
Tecrübesiz insanlar fazilet sahibi bile hataya düşebilirler. Hz.Ali(r.a)
Tevhid, Allah’ı vehmine göre tavsîf etmemek (vasıflandırmamak).(Hz.Ali R.A.)
Üç şey muhabbete vesile olur.Güzel Ahlâk, rıfk,tevazu…Hz.Ali(r.a)
Yaratanın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür.(Hz.Ali R.A.)
Zorluklara tahammül eden kimse kolaylıkla karşılaşır. (Hz.Ali R.A.)

Etiketler:

Konu Yazari