15 Şub

Kısa Hadisi Şerifler

1-İlmin afeti unutmaktır.

2-Temizlik imanın yarısıdır.

3-(Deveyi) bağla ve tevekkül et.

4-Oruç tutun, sıhhat bulun.

5-Namaz dinin direğidir.

6-Helal peşinde koşmak cihaddır.

7-Güzel söz sadakadır.

8-Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

9-Meclislerdeki sözler emanettir.

10-Hayra vesile olan yapan gibidir.

11-Cennet cömertler yurdudur.

12-Oruç sabrın yarısıdır.

13-Sabır imanın yarısıdır.

14-Tebessüm etmek sadakadır.

15-Sabır, başarının anahtarıdır.

16-Sabır, musibetin ilk anındakidir.

17-İbadetin efdali devamlı olanıdır.

18-Kur’an, sırf devadır.

19-Dilini tutan kurtuldu.

20-Hikmetin başı Allah korkusudur.

21-Vaad edilen verilmelidir.

22-Dua müminin silahıdır.

23-Müsamaha et ki sende göresin.

24-Namaz müminin nurudur.

25-Pişmanlık tövbedir.

26-Mescid, takva sahiplerinin evidir.

27-Din nasihattir.

28-Dua ibadettir.

29-Cuma fakirlerin haccıdır.

30-Güzel soru, ilmin yarıdır.

31-Önce selam, sonra kelam.

32-Öfkelendiğinde sus.

33-Çok gülmek kalbi öldürür.

34-Oruç kalkandır.

35-Sabah uykusu, rızka engeldir.

36-İçki, kötülüklerin anasıdır.

37-gözlerin zinası bakmaktır.

38-Kanaat bitmez bir sermayedir.

39-Hayâ(utanma duygusu) imandandır.

40-Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

41-Alimlere oturmak ibadettir.

42-Dilini (yalan ve faydasız sözden) koru.

43-Öfkelenme.

44-Büyük günahların en büyüğü dünya sevgisidir.

45-Şüphesiz ki Allah güzeldir güzeli sever.

46-Şüphesiz ki Allah tövbekar genci sever.

47-Muhakkak ki namaz mümin’i Allah’a yaklaştırır.

48-İtaat ancak iyiliktedir.

49-İyiliği emreden o iyiliği yapan gibidir.

50-İslam yücedir mağlup olmaz.

51-Besmele-i Şerif her kitabın anahtarıdır.

 

Etiketler:

Konu Yazari