09 Şub

Kötülüğe Karşı Kendini Savunma (Manevi Korunma) Duaları

Kötülüğe Karşı Kendini Savunma (Manevi Korunma)

Kişisel Korunma
La havle vela kuvvete illa billah el ali el azim. günlük 100 defa
“Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemâi ve hüvessemiulalim ” 3 defa

Yangın ve Güçlüklerden Korunmak İçin

Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrahîm(ibrahîme). 33 defa
“Ey ateş! İbrâhîm (A.S)’a (karşı) soğuk ve selâmet (zararsız) ol.” dedik.(21:69)

Evi Büyüden ve Cinlerden Korumak İçin
Allahü Hak Tılsımı (Mührü Şerif Hicab)
Bu mührü taşıyan her türlü kazadan beladan bütün kötülüklerden korunur.
Evin sağ tarafına asılır.Cin saldırılarına ve büyüye karşı evi korur.Eve bol rızık ve bereket getirir.

Mühürde şunlar yazılı
Bismillahirrahmannirrahim
– la ilahe illallah muhamedurresulullah
– salavat-i şerif ; salallaahu ‘aleyhi ve sellem’in ve’ ala Alihi ve sahbihi sellem’in, – ya rahman, ya rahiym, ya müstaîn billahi, ya muhammed sallallahu
aleyhi ve sellem
-ya ebu bekir, ya ömer, ya osman, ya ali, ya hasan, ya hüseyin
– ya halim ya allah, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym
– Sehametul Ferdani, Yusuf es-Siddiyk, Abdurrauful Yemani, Imamul Arifin
Emanul Hak, Lisanil Mütekellimin Avnullahis Sehavi, Arifittayyarel
Ma’rufi bimilhan, Burhanel Kermai Eavsul En’am (bunlari Mehdi a.s’in 7 vezirleri ) ya sahibuz zaman Muhammed Mehdi
vezirleri), ya sahibuz-Zaman Muhammed Mehdi

Allahü Hak Tılsımı nın Sırları

Ha-8 , Kaf-100 = Hak 108,
108. Suresi Hayat & Bilgi, Zemzem Kaynağı ve Kevser çeşmesidir.
Ebced yilinda Kelime Allah’ın 1 +30 +30 +5 = 66 Kadar ekleyın
Delaülül hayrat Muhammet’in 66’ıncı Delos Sahibi Hakk’ın olduğunu
İlahi ayna Allah’ın Yansıması Seyyidina “Hak” olduğunu
Uyumadan Önce Melekler Tarafından Korunmak İçin

Uyumadan önce bir veya üç defa okunur.

1-Bismillahirrahmanirrahiym astar’ika rabbek, ve a’vvaduka bi’l-vahid
2-Min şerri külli hasidin ve kadimin ve kad
3-Ve külli halkın zahid
4-Ve “anil-fasadi cahilin ve külli halefin fasid
5-min nafiz in au ‘abidin ve küllü cinnin Marid
6-ya’khudu bil-mürasidin bi turuk-ül-müvarid.
7-la yedurru ve la ya’tunahu fi yakazhatin ve la menam ve la fi za’ni ve a fi makam
8-Secis al-Leyali ve avakhar-el-eyyam Yed-allahi fauka eydihim ve türban-allahi fauka ‘adiyatihim.

2-Eüzü billahil vechil kerimi ve bi kelimatillahittammati elleti la yucavizuhunne berrun ve la facir,min şerri ma halaka ve zerae ve berae,
ve min şerri ma yenzilu minessema’, ve min şerri ma ya’rucu fiha, ve min şerri ma zerae fil ardi ve min şerri ma yahrucu minha,
ve min şerri fitenil leyli ven nehar, ve min şerri tavarikilleyl, illa tarıkan yatruku bihayr, ya rahman.

Evliyalardan,Görünmeyen Varlıklardan Destek Almak İçin

1-Meded yâ rical Allahi nuni bi avnillah ve kün avnan lena billah asa nada bi fadlillâhi 3 defa

2-Meded Ya Seyyidi, Ya Sahib, Ya Siddik, Ya Resul, Ya Allah. 5 defa

Eve Girerken Okunacak Dua

Bol rızık ve bereket girer.

1-Esselamü aleyke ya resulallah ve esselamü aleyke ya ibadullahi salihin ve tayyiben. sonra ihlas suresi okunur.
“Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad” 1 defa

2-“Maşaallah la havle vela kuvvete illa billah” (Evi nazardan korur)
Yüksek Koruma Kötü Enerji Temizleme

İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm(rahîmi). (27 / Neml – 30 )

Yolculuk (uçak,tren,araba ve vapur gibi..) araçlara binmeden önce kounmak için

“Veş şemsu tecrî li mustekarrin lehâ, zâlike takdîrul azîzil alîm” (36 / Yâsin-38) 33 defa okunur.

Su Üzerine Uygulama:

sigara bağımlılığından kurtulmak için 40 defa fatiha suresi okunur ve üflenir.
günlük 7 ihlas 7 felak ve 7 nas okunur.

Okumadan önce abdest alıp 2 rekat namaz kıl.

Etiketler:

Konu Yazari