13 Haz

Muhteşem Sözler

 

Dininizin elden gitmesi (zehab-ı diniküm) dört şeyle olur :

Birincisi , bildiklerinizle amel etmemeniz ;
ikincisi , hakkında bilmediğiniz şeylerle amel etmeniz ;
üçüncüsü, bilmediğiniz şeyleri öğrenmemeniz ve cahil kalmanız ;
dördüncüsü ise , insanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine mani olmanızdır.

Feth – Abdulkadir el-Geylani (r.a.)

” Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah da sizi değiştirmez”
(Ra’d -11)

Yine ” Siz bıkmadıkça Allah bıkmaz ” der Resulullah ( S.A.V ) Efendimiz.

Etiketler:

Konu Yazari