Nimet Ve Mihnet..

Kâmus sahibi Allame Fîrûzâbadî, ”Basâiru zev’it-temyîz fi-letâfi’l- Kitabi’l-Azîz”

adlı eserinde (II,274) der ki:

Allah kulları için bazen faydalı şeyler seçer ki, şükretsinler,

bazen de zararlı şeyler seçer ki, sabretsinler.

Dolayısıyla nimette mihnette bir imtihandan ibarettir.

Mihnet (sıkıntılar) sabrı gerektirir. Nimet ise şükrü gerektirir.

Sabrın hukukunu gözetmek, şükrün hukukunu gözetmekten daha kolaydır.

O halde bu iki imtihan konusunun daha zor olanı nimetlerdir.

Bu yüzden Hz. Ömer (r.a) demiştir ki: Zorluklarla sınandık ve sabrettik, ama bolluklarla sınandık sabredemedik.

Hz. Ali (k.v) de demiştir ki: Dünyası bolluk içinde olupta bunun bir tuzak olduğunu anlamayan adamın aklından zoru vardır.

Allah (c.c) buyurur ki: ”Biz sizi şerle de hayırla da imtihan ediyoruz,

sonra dönüşünüz bizedir.”

Read More