Allah dostlarından Kalbi eriten Sözler

Ne de güzel özetlemiş hayatın anlamını..Kendini görmediğin her yerde Allah'ı görebilirsin.“ Şems-i Tebriz-i.. “Allah’ım! Helalinden vererek, beni haramına muhtaç etme ve ihsanınla beni başkalarından müstağni kıl.”Tirmizi, İnsanın ahlakı üç yerde orta

Read More

Hristiyanlar için Kanıtlar

Hristiyanlar için Kanıtlar Oğul, Baba, Tanrı’nın Oğulları “Tevhid Kitabı: Tevhid Suresi Tefsiri” Kitabı’ndan bir bölüm; yazan: Imam Ahmed el Hasan (as): Oğul: Tevrat ve İncil’de (Babam, Baban, Oğul, Baba, Tanrı’nın Oğulları). 4 …. Edomlular,

Read More

Başı Açık Namaz Kılmak

BAŞI AÇIK NAMAZ KILMAK Namazda tembellikten ve gevşeklikten dolayı başı açık bulundurmak mekruhtur. Tembellikten maksad, baş örtmeyi bir ağırlık saymaktır. Gevşeklikten maksad da, namazda baş örtmeyi önemsememektir. Halbuki bu bir sünnettir. Böyle olmayıp da ö

Read More

Tasavvuf İlminin Fazileti

Tasavvuf İlminin Fazileti Ulema, ümmetin yol göstericisi, delili, dinin direğidir. Süfyan b. Uyeyne; “İnsanların en cahili, bildiği halde yapmayan ve en faziletlisi ise Allah’tan en çok korkandır.” İlmi ile amil olmayan alimin, ilmi bereketiyle amele dönmesi

Read More

Saliha Hanımlar için tavsiyeler

Huzur dolu bir âile ortamı için sâliha bir hanımın kocasıyla münâsebetlerinde gözeteceği incelikler… Beyini hiçbir zaman ihmal etmemeli, âile fertleri arasındaki sıralamada onu ikinci sıraya düşürmemelidir. Bu hâl, yaratılışa ters düşeceği için normal

Read More

Hazreti Musa ve Azrail

Ebû Hureyre radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor: Ölüm Meleği Azrail aleyhisselâm, Hazreti Musa'ya gönderilmişti. Musa aleyhisselâm, karşısına çıkar çıkmaz Azrail'in gözüne bir tokat attı ve gözünü kör etti. Azrail ale

Read More

Fetih Suresi son 3 ayet

And olsun ki Allah, Peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder. Ey inananlar! Siz, Allah dilerse, güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescidi Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir. Size

Read More

Yunus ( A.S ) Peygamber

Adı Kur'ân'da geçen peygamberlerden biri. Soyu, Bünyamin vasitasiyla Ya'kûb (a.s)'a ve onun vasıtasıyla de İbrâhim (a.s)'a dayanmaktadır. Bazı alimlerin naklettiğine göre, isa (a.s) annesinin adıyla İsa b. Meryem diye anıldığı gibi, Yûnus (a.s) da annesinin adı

Read More

Sami Yusuf – Hasbi Rabbi

Muhteşem Sözler

  Dininizin elden gitmesi (zehab-ı diniküm) dört şeyle olur : Birincisi , bildiklerinizle amel etmemeniz ; ikincisi , hakkında bilmediğiniz şeylerle amel etmeniz ; üçüncüsü, bilmediğiniz şeyleri öğrenmemeniz ve cahil kalmanız ;Read More